Stichting Hulp aan Tibetanen (SHAT)
al meer dan 
50 jaar op de bres voor Tibetaanse kinderen!

De Stichting Hulp aan Tibetanen (SHAT) bestaat sinds 1963. Het doel van SHAT is Tibetaanse kinderen in ballingschap onderdak en verzorging te bieden in kinderdorpen in India;

Naast hulp aan Tibetaanse kinderen, die veelal gevlucht zijn uit het door China bezette Tibet, biedt SHAT ook steun aan projecten, die kinderen en volwassenen de kans geven op een eigen bestaan.

Door de Tibetanen te helpen Tibetaans te blijven draagt SHAT tevens bij aan het in stand houden van de unieke Tibetaanse cultuur.

SHAT verkrijgt haar financiële middelen door het werven van sponsors voor de kinderen in de Tibetaanse kinderdorpen en uit financiële bijdragen van donateurs.

SHAT werkt met vrijwilligers en kan daarom garanderen dat financiële bijdragen vrijwel volledig ten goede komen van de Tibetaanse kinderen. SHAT heeft natuurlijk wel wat kosten. Deze bedragen echter maar 2%-4% van de ontvangen sponsorbedragen.

 

Tibetan Children’s Villages (Tibetaanse kinderdorpen)

Toen in 1959 de Tibetanen naar India vluchtten, werden zij geconfronteerd met een noodsituatie: zij moesten overleven, terwijl er geen werk was, geen onderkomen en ook de hygiënische omstandigheden slecht waren. Veel Tibetanen lieten het leven. Voor hun kinderen moest opvang gezocht worden. De Dalai Lama heeft toen zijn oudste zuster gevraagd zich met die opvang bezig te houden. Vanuit die situatie is gewerkt aan de opbouw van kinderdorpen (Tibetan Children’s Villages ofwel verkort TCV’s). Na het overlijden van zijn zuster heeft de Dalai Lama zijn jongere zuster Jetsun Pema gevraagd de leiding over te nemen. In 2006 werd zij opgevolgd door de heer Tsewang Yeshi.

Er zijn TCV’s in o.a. Dharamsala, Gopalpur, Bir/Suja, Chauntra, Patli Kuhl en Bylakuppe. SHAT sponsort kinderen in deze dorpen en steunt er projecten.

- TCV Dharamsala is het grootste kinderdorp met ruim 2000 kinderen. Hier is het hoofdkantoor van TCV gevestigd. In Dharamsala heeft de Dalai Lama zijn residentie en zetelt de Tibetaanse regering in ballingschap.
- TCV Gopalpur, een dorp op twee uren rijden van Dharamsala, is in november 2000 geïnaugureerd door de Dalai Lama. Hier verblijven 1300 kinderen. 
- TCV Bir/Suja ligt op enkele uren rijden oostelijk van Dharamsala. Met ruim 900 kinderen, voornamelijk oudere uit Tibet gevluchte kinderen. 
- TCV Chauntra, geopend in 2004 ter vervanging van het oude kinderdorp in Patli Kuhl, biedt nu onderdak aan 1000 Tibetaanse kinderen.
- TCV Patli Kuhl, dat vervangen is door TCV Chauntra, is nu de boarding school voor vakopleidingen geworden voor 200 kinderen.
- TCV Bylakuppe ligt in Zuid-India, waar 5 belangrijke Tbetaanse nederzettingen zijn gevestigd.

 

Stichting Hulp aan Tibetanen (SHAT)

Wulpstraat 29, 3582 AW Utrecht
Nederland
Telefoon : 030-2341218
E-mail : SHAT-Tibet@freeler.nl

Bank : 
NL68INGB0005327006 (IBAN), INGBNL2A
 (BIC)